مقالات ساختمانی

سازه نگهبان (مهار بندی ) به روش نیلینگ

روش اجرای مهاربندی (سازه نگهبان) نیلینگ (nailing) تئوری استفاده از روش نیلینگ بر مبنای مسلح کردن و مقاوم نمودن توده خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای کششی فولادی Nail با فواصل نزدیک به یکدیگر می باشد.