مقالات ساختمانی

سازه نگهبان به روش شمع درجا

اجرای سازه نگهبان به روش شمع درجا چگونه است؟ در این روش پیرامون زمینی که قرار است گودبرداری شود در فواصل معینی که محاسب برآورد میکند، شمعهایی را اجرا می­کنیم. این شمع­ها می­توانند از انواع مختلف مصالح سازه ای نظیر فولاد یا بتن مسلح باشند.