مقالات ساختمانی

پوشش نمای ساختمان با رنگهای دکوراتیو

رنگ های نمای ساختمان، غالبا زمانی که در اجرای نمای ساختمان هدف بر سبک سازی نما و ایجاد شرایطی مانند اجرای رنگ با خاصیت ضد آب ضد رطوبت و عایق صوت و حرارت و یا پوشش نماهای قبلی که زشت و زننده می باشد استفاده میشود .