تجیز و بازسازی شعب بانک مهر ایران در مشهد

تجیز و بازسازی شعب بانک مهر ایران در مشهد


انجام کلیه عملیات تخریب، بازسازی و تجهیز شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در میدان ده دی و میدان آب مشهد مقدس و همچنین تجهیز مهمانسرای بانک قرض الحسنه مهر ایران در میدان آب مشهد مقدس توسط مدیران این شرکت انجام گردید.